menusearch
pasargadland.com

باشگاه مشتریان

(0)
(0)
باشگاه مشتریان

مرکز خرید پاسارگاد بر اعتماد مشتریان خود تکیه دارد و همواره تلاش کرده است این سرمایه بزرگ را در نگاه مشتریان خود جویا باشد. باشگاه مشتریان پاسارگاد در راستای تقدیر از همراهی و وفاداری مشتریان همیشگی خود بنا نهاده شده است تا انعکاس این باور باشد که پاسارگاد میزبان مشتریان است.